Month: December 2015

National Ombudsman investigates case Jasmijn!

A BIG thank you to the Dutch National Ombudsman for showing genuine interest and concern regarding Jasmijn and her deportation case today in The Hague. Besides offering to investigate possibilities to help Jasmijn in her current situation, several proposals in regards to serious reform of laws and regulations were discussed to prevent such gross Human Rights violations from ever happening again to children (and mostly mothers) in the future. The Ombudsman will now weigh all the facts presented and respond with a possible plan of action in a few weeks: stay tuned!

A HUGE shout out to my lawyer Ariane Hendriks who was present in pro bono status and who pleaded for Jasmijn with great passion! When we parted with a hug she stated:

“This is by far the worst case I have come across in my 9 years of dealing with Hague Convention cases. It’s time justice is finally served for Jasmijn. She needs to come back to mom!”

Free Jasmijn – #freejasmijn

Continue Reading

National Ombudsman requests meeting about Jasmijn

What will he do to bring Jasmijn home and confront ex-Minister Teeven?

He has invited me to discuss Jasmijn’s deportation case with him on December 18th in The Hague! Will he hold ex-Minister of Justice Fred Teeven (witness in a huge trial about pedophile crimes) personally responsible for the gross Human Rights violations inflicted on Jasmijn, her grandmother, maternal family, friends…and me, her mother?

Dear National Ombudsman,
I respectfully request a full investigation in to the brutal deportation of Jasmijn(11) from The Netherlands to her father David H in Marin County, California in April 2014, despite overwhelming expert evidence of abuse, molestation and child neglect by him and despite the fact that he admitted to the court that he has a severe drug addiction to heroin and cocaine.

By granting Marin County Court jurisdiction of Jasmijn’s case, The Hague Convention judges in The Netherlands broke the UN Treaty on article 13 and violated Jasmijn’s human rights (she has Dutch citizenship). UN Treaty on The Rights of the Child article 3, article 19, article 33, article 34, article 37 and article 39.

Marin County Superior Court Judge Beverly Wood has denied me a chance to a custody trial. As such Judge Beverly Wood is in violation to Jasmijn’s right to a fair trial. UN Treaty on The Rights of the Child article 9. I have been financially bankrupted due to legal fees in this process and I have no legal representation to fight for Jasmijn’s rights.

In violation of the court’s order, David H has ceased ALL contact between Jasmijn and me since May 8th without explanation. Her father, with whom she has not lived since she was 1 year old, keeps Jasmijn hostage at an undisclosed location, demanding money. Telephone calls to local authorities including the district attorney and Marin County Sheriff’s office have yielded no success. The authorities are not even willing to perform mandatory welfare checks. Withholding Jasmijn’s location from me is in violation of UN Treaty on The Rights of the Child article 9.  I do not even know whether my daughter is still alive!

The entire story with evidence can be found here: www.freejasmijn.com

I will never stop fighting for my daughter and her rights under the UN Treaty on The Rights of the Child What will you do to bring Jasmijn home to me safe and sound?

Respectfully yours,

Geerte

Geachte National Ombudsman,

Hierbij verzoek ik u vriendelijk, doch dringend een onderzoek op te starten naar de zeer brute deportatie van Jasmijn(11) van Nederland naar haar vader Dave H in de Verenigde Staten in april 2014. Deze deportatie vond plaats ondanks bewijs van GGNet-Jeugd deskundigen dat hij haar mishandeld, gemolesteerd en zwaar verwaarloosd heeft en ondanks het feit dat hij zelf aan de rechtbank heeft toegegeven dat hij een zware verslaving aan harddrugs heeft.

Door Marin County California jurisdictie te geven over Jasmijn’s zaak heeft de rechtbank in Den Haag het Haags Kinderontvoering Verdrag op Artikel 13 geschonden (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24) en schendt daarmee Jasmijn’s Rechten van Het Kind (zij heeft Nederlands Staatsburgerschap). Het VN Kinderrechtenverdrag wordt hiermee gebroken op Artikel 3, Artikel 19, Artikel 33, Artikel 34, Artikel 37, Artikel 39.

Rechter Beverly Wood van Marin County Superior Court, California heeft mij verboden een voogdijzaak aan te spannen. Het VN verdrag wordt hiermee gebroken op Artikel 9. Ik ben financieel geruïneerd door de torenhoge Amerikaanse proceskosten en kan Jasmijn daardoor niet beschermen.

Tegen de beschikkingen in heeft David H per 8 mei 2015 zonder verklaring ALLE vormen van contact tussen Jasmijn en mij verbroken. Haar vader, bij wie ze sinds haar babytijd niet gewoond heeft, houdt haar gegijzeld op een onbekende locatie en eist geld. Telefoontjes naar de plaatselijke autoriteiten, inclusief het Openbaar Ministerie en de Sheriff in Marin County hebben niets opgeleverd. De autoriteiten zijn niet eens bereid om de verplichte “welzijnsbezoekjes” uit te voeren. Het achterhouden van de locatie van mijn dochter is in strijd met het VN Kinderrechten verdrag artikel 9. Ik weet niet eens of Jasmijn nog leeft!

Het hele verhaal inclusief bewijsmateriaal staat hier: www.freejasmijn.com

Ik zal nooit stoppen te vechten voor mijn dochter en haar rechten onder het UN Verdrag van de Rechten van het Kind! Wat gaat u doen om Jasmijn veilig thuis te brengen?

Hoogachtend,

Geerte

————————-

This has been going on LONG enough already!

Please HELP reunite us!

 jasmijngeertetogether

 

Continue Reading